Nuttige adressen /

(links)

Voorkom oplichting

Lees hier veel oplichtingstrucs en wat u daar zoal tegen kunt doen.

Adverteerders

Onze adverteerders zijn wij dankbaar met hun geplaatste advertenties in ons contactblad 'Vitaminen'. Daarom schenken wij hier graag aandacht aan hun bijdragen.

Contactformulier

Indien u vragen of opmerkingen hebt dan kunt u via het vragen/opmerkingen formulier contact maken met onze vereniging. Ook is het mogelijk gebruik te maken van ons e-mailadres.

Privacy protocol

Ons privacy protocol vermeldt hoe wij omgaan met de ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Nuttige adressen (links)