Onze vereniging

 

De afdeling Elst maakt deel uit van de Katholieke Belangenorganisatie voor senioren Gelderland (KBO) en is opgericht op 21 maart 1985.
 
De doelstelling van de KBO volgens haar statuten is:
Gestalte geven aan de gelijkwaardigheid van senioren aan de overige leden van de samenleving en erkenning te krijgen in die samenleving, alsmede bij overheden, kerkelijke en maatschappelijke instellingen.
De integratie (in zijn geheel doen opgaan in) van senioren binnen de gemeenschap bevorderen.
Het behartigen van de belangen van alle senioren in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
 
'Vitaminen voor het leven' is het bulletin van de KBO afdeling Elst Overbetuwe. Het biedt de leden de kans om te schrijven of te lezen over zaken die de KBO-Elst Overbetuwe raken.
'Vitaminen voor het leven' verschijnt 4-maal per jaar.