Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden:

Ger Daam

voorzitter / secretaris

Gerard Verrest

penningmeester

Emmy Hoitink

vicevoorzitter

Lidy Sweeren

2e. secretaris

Francien de Winter

bestuurslid

De voorzitter leidt de vereniging, de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen.

De voorzitter is de interne en externe aanspreekpunt van de vereniging.

 

De secretaris geeft leiding aan het secretariaat. De secretaris beheert het archief. Hij verwerkt de inkomende en uitgaande correspondentie. De secretaris beheert de ledenadministratie. Hij stelt de agenda op voor de vergaderingen. De secretaris maakt de notulen op.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. Hij zorgt voor de incasso van de contributie. De penningmeester zorgt voor betaling van overeengekomen afspraken. Hij stelt de balans op en de jaarnota.

De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter zijn taken over.

De 2e. secretaris neemt bij ontstentenis van de secretaris zijn taken over.