Verbeter toegang banken

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden. Dat zeggen belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Het DNB-rapport maakt korte metten met het idee dat vooral ouderen moeite hebben met digitaal bankieren en dat dat probleem in de loop der jaren vanzelf verdwijnt. Ook consumenten met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking of die niet goed kunnen lezen, lopen vast. Net als mensen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken of de cultuur niet kennen. ‘Het rapport is een eyeopener’, vinden de belangenorganisaties. ‘Het maakt voor het eerst een grote en diverse onzichtbare groep bankklanten zichtbaar.’

Afhankelijkheid
Het onderzoeksrapport schetst een ontnuchterend beeld van de gevolgen van digitalisering van het betalingsverkeer voor mensen in een kwetsbare positie. De sluiting van veel bankfilialen en het afschaffen of steeds duurder maken van basiszaken als overschrijfformulieren, inlogtokens en papieren afschriften, leiden bijvoorbeeld tot afhankelijkheid. Mensen zien zich genoodzaakt bankzaken uit handen te geven aan anderen. ‘Zeer ongewenst’, aldus de belangenbehartigers. ‘Niet-digitaal bankieren moet voor bepaalde groepen mogelijk blijven.’

Niet financieel gestraft
De banken hebben in een reactie op het rapport al aangegeven dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. De belangenorganisaties zijn blij met deze toezegging. ‘Maar’, waarschuwen ze: ‘Dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering.’

Persoonlijk contact
De belangenorganisaties herkennen veel knelpunten in het rapport. Al langer wijzen zij de sector bijvoorbeeld op het gebrek aan persoonlijk contact door sluiting van kantoren en een ondoordringbaar, niet altijd behulpzame telefonische klantenservice. Tegelijk constateert DNB dat de doelgroep nauwelijks op de hoogte is van de diverse servicepunten, zorgcoaches en cursussen die banken bieden. Die mismatch moet worden opgelost, vinden de belangenorganisaties. Er moet zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk van lokale, wijkgerichte bankservicepunten komen, waar klanten van alle banken persoonlijk worden geholpen met hun algemene bankvragen.

De organisaties onderschrijven de visie van DNB dat de groep kwetsbare consumenten alleen maar groter wordt als banken geen actie ondernemen. Ze roepen de banken daarom met klem op om de adviezen uit het rapport over te nemen in een concreet uitvoeringsplan. Op zeer korte termijn en op grote schaal.

Dit is een gezamenlijke reactie van:

  • ANBO
  • Consumentenbond
  • Iederin
  • KBO-PCOB
  • Koepel Gepensioneerden
  • Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
  • Oogvereniging
  • Senioren Netwerk Nederland
  • Stichting ABC

KBO PUB Quiz


Bezoek Joods Museum in Amsterdam


Koninklijke onderscheiding


Ouderenbeurs in Oosterhout (Gld.)


Locatie wijziging


Voorlichting Mobiel Media Lab

Op 2 november 2022 vond de eerste KBO PUB Quiz plaats. Een bijzonder leuke en plezierige middag. Zeker voor herhaling vatbaar.


Op 30 augustus 2022 heeft onze afdeling een uitstapje gemaakt naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Alles verliep goed en het was heel gezellig, maar ook indrukwekkend.


Op 8 juni 2022 heeft onze voorzitter Ger Daam een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn

tomeloze inzet voor de KBO Elst Overbetuwe. Hij is lid geworden in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd in een volle zaal uitgereikt door de burgemeester van Overbetuwe mevrouw Patricia Hoytink-Roubos.


Op 16 juni 2022 heeft onze vereniging deelgenomen aan de "Ouderenbeurs" in Oosterhout.


Per 8 september 2021 worden onze activiteiten gehouden in het zalencentrum "Onder De Toren", Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst. De bovenzaal is de plaats voor onze activiteiten. Deze zaal is ook per lift bereikbaar.  


De politie heeft de oudere inwoners van Overbetuwe van harte welkom geheten om de brochure "senioren en veiligheid" met een flyer op te halen in het Mobiel Media Lab van de politie. Dit is een vrachtwagen, die is ingericht als mobiele onderzoeks- en informatieruimte. De politie en de boa’s gaven ter plekke informatie, tips en trucs om de weerbaarheid tegen digitale oplichting te vergroten. Senioren konden daardoor bewust worden van de risico’s en kregen tips wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.