VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur)

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (afgekort VOA) is geschoold door de docenten van de SBOG. Deze vrijwilligers werken inhoudelijk onafhankelijk van instellingen en ouderenbonden. Zij zijn er ter bevordering van het welzijn van alle ouderen in Gelderland. Zij zullen altijd uitgaan van uw wensen en mogelijkheden.

 

Wat kunnen de Vrijwillige Ouderen Adviseurs voor u doen?
Met u uitzoeken hoe u geholpen kunt worden. U alle informatie geven of vertellen waar u moet zijn voor een antwoord op uw vraag. De vrijwilliger werkt samen met een beroepsadviseur.

Wanneer een beroep doen op de Vrijwillige Ouderen Adviseur?
Als u vragen heeft over:
- de zorgverlening,
- het verkrijgen van hulpmiddelen,
- wonen en woningaanpassing,
- financiële regelingen en andere tegemoetkomingen,
- administratieve zaken,
- vervoer,
- vrijwilligershulp,
- activiteiten en cursussen,
- en vele andere zaken.

Daarbij kunnen de vrijwillige ouderenadviseurs u, op uw verzoek, wegwijs maken.

 

De ouderenadviseurs zijn:
Mevrouw Emmy Kosters
De heer Frans Kosters
De heer Ger Daam

Vraag hun contactgegevens op bij het secretariaat van de vereniging.